Rapporten & Protocollen

GGD Rapport

Uit toetsing blijkt dat Immanuels Kinderopvang voldoet aan alle kwaliteitseisen gesteld bij- of krachtens de Wet kinderopvang. Lees hier het volledige GGD rapport (pdf).


Protocol Kindermishandeling

Wij hanteren het ‘Basismodel Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling‘ bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.